Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХУНДЫМУРА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/358
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №253 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0231001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 3071588
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Жанарбек /БЮ80081034/ 94241142, 99415572
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА,  Өлгий сум, 11-р баг, "Малчин төв", 102 тоот

Г.Жанарбек

Г.Жанарбек

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум 11-р баг, “Малчин” төв, 102 тоот. Утас: 99425717, 99410048, 99415572