Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "УРАГШЛАХ ХӨГЖИЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/380
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №31 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,931001055
6 Компанийн регистрийн дугаар 8194114
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Даваа Саранбилэг /ИЭ69022581/ 94116558, 98647609
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Улиастай сум, Жинст баг, Тэсийн гол ХХК-ийн байр, 1-р давхар

Д.Саранбилэг

Д.Саранбилэг

Завхан аймаг, Улиастай сум Жинст баг, Тэсийн гол ХХК-ийн байр, 1-р давхар