Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХААН КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/478
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №248тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011524102
6 Компанийн регистрийн дугаар 5943558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Энхжаргал 99086148
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Ж. Самбуугийн гудамж, 19/2 "Вмктори" төвийн 3 давхарт

Б.Энхжаргал

Б.Энхжаргал