Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНИПОЛО ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/485
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №259 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019077130
6 Компанийн регистрийн дугаар 4390075
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                   2.Гадаад валютын арилжаа          3.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ нэмж олгов
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Эрдэнэбаатар 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Мөнгөт шарга оффис 2-204 тоот

Х.Эрдэнэбаатар

Х.Эрдэнэбаатар