Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЛЭНДМН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/493
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №293 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011010125
6 Компанийн регистрийн дугаар 5039754
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гантулга 99993048
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ хот, СБД, 5-р хороо, "Нью Майнд Групп" ХХК-ийн байр, 1 ба 2-р байр,

Б.Гантулга

Б.Гантулга