Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭКСИМ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/502
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №341 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011551060
6 Компанийн регистрийн дугаар 5966027
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Шинэбаяр 99100924
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 6-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 69-р байрны, 5-506 тоот

А.Шинэбаяр

А.Шинэбаяр