Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДОРНОД ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/508
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №353 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.711008142
6 Компанийн регистрийн дугаар 3379396
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ө.Сүнжидмаа    99588008
9 Компанийн  хаяг байршил ДОР, Хэрлэн сум, 7-р баг, Голомт бизнес төв

Ө.Сүнжидмаа 

Ө.Сүнжидмаа