Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СОНГОМОЛ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/512
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №364 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.09.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011531072
6 Компанийн регистрийн дугаар 5930901
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Гадаад валютын арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Гэрэлчимэг   96656606
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 1-40 мянгат, А4-р байр, 33 тоот

О.Гэрэлчимэг 

О.Гэрэлчимэг