Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БҮРЭН КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/519
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №425 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.12.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011542128
6 Компанийн регистрийн дугаар 5958938
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мөнхбат 88008922
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р  хороо, Урт цагааны 8-р корпус

Д.Мөнхбат 

Д.Мөнхбат