Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СОЛОМОН ИНВЕСТМЕНТС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/530
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №37 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.02.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011546078
6 Компанийн регистрийн дугаар 5963834
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ГВА, ЦТТМГ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Баасанхүү
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж, Түшиг төв, 303 тоот

Д.Баасанхүү

Д.Баасанхүү