Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЬЮСТАР ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/537
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №85 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011529146
6 Компанийн регистрийн дугаар 5927927
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                      2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.ГэрэлтОд   99115252
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, 6-р хороолол, 9-р байр, 41 тоот.

Х.Гэрэлт-Од 

Х.Гэрэлт-Од