Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ӨГӨӨМӨР ДЭНЖ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/400
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №135 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.04.06
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002115
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903254
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Говийнлхаажав Болормаа  88923460
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 10-р хороо, Чингэлтэйн 3-р гудамж, 10-р хорооны байр, Иргэний танхим, 5 тоот

Г.Болормаа

Г.Болормаа

УБ хот, ЧД, 10-р хороо, Чингэлтэйн 3-р гудамж, 10-р хорооны байр, Иргэний танхим, 5 тоот