Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДЭЛҮҮН БУЯН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/399
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №91 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,231001012
6 Компанийн регистрийн дугаар 8181454
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Көнбай Байбаша  99420467
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Дэлүүн сум, 

К.Байбаша

К.Байбаша

Баян-Өлгий аймаг, Дэлүүн сум