Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БУГАТЫ ДАМЫСЫ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/398
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №84 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,231001015
6 Компанийн регистрийн дугаар 8192588
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Хамза Айболат /БГ76062516/ 99421919
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Бугат сум, 3-р баг, "Малчдын сургалт мэдээллийн төв"-ийн байр

Х.Айболат

Х.Айболат

БӨА, Бугат сум, 3-р баг, "Малчдын сургалт мэдээллийн төв"-ийн байр