Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЧИН ХИШИГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/397
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №87 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003008
6 Компанийн регистрийн дугаар 6039464
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мөнх-Оргил  99625992
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 14-р хороо, Нийслэлийн өмчит орон сууцны корпорацийн байр, Хуурын хөг сургалтын төвийн 4-н өрөө байрны 1 өрөө

Д.Мөнх-Оргил

Д.Мөнх-Оргил

УБ хот, СБД, 14-р хороо, Нийслэлийн өмчит орон сууцны корпорацийн байр, Хуурын хөг сургалтын төвийн 4-н өрөө байрны 1 өрөө