Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БУЛГАН ДАМЫСЫ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/395
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №81 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,281001013
6 Компанийн регистрийн дугаар 8181616
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ерболат  95554949
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Булган сум, 4-р баг, Жаргалант малчдын сургалтын төв, оффис-1

Б.Ерболат

Б.Ерболат

БӨА, Булган сум, 4-р баг, Жаргалант малчдын сургалтын төв, оффис-1