Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЖАНЖИН МӨНГӨН ШАТ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/393
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №79 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003003
6 Компанийн регистрийн дугаар 6036902
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Тамир  88007613
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дүгээр хороо, 127-2-р байр 1 давхарын үйлчилгээний байр

О.Тамир

О.Тамир

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дүгээр хороо, 127-2-р байр 1 давхарын үйлчилгээний байр