Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАГАНУУР ХАГЖИЛ ДЭВШИЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/390
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №76 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2731001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 4555201
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Наранжаргал  80066010, 96340898
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг, 1-р хороо, Нарны хороолол, Хорооны байранд 95117191, 88085440, 96340898

Т.Насанжаргал

Т.Насанжаргал

УБ хот, Багануур дүүрэг, 1-р хороо, Нарны хороолол, Хорооны байранд 95117191, 88085440, 96340898