Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МӨНХ ЦАМЦ МОД" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/389
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №63 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.931001057
6 Компанийн регистрийн дугаар 3502546
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ганзориг  98113240, 88007613
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Яруу сум, Чандмань "Яруу эрдэнэ тайж" ХХК-ийн байранд

Б.Ганзориг

Б.Ганзориг

ЗАА, Яруу сум, Чандмань "Яруу эрдэнэ тайж" ХХК-ийн байранд