Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАЯЛАГ ТАСГОН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/388
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №62 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003011
6 Компанийн регистрийн дугаар 6042139
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Алтантариа  99273699
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 8-р хороо, Усан сангийн 2-30 тоот

А.Алтантариа

А.Алтантариа

УБ хот, ЧД, 8-р хороо, Усан сангийн 2-30 тоот