Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИРГЭД КАПИТАЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/387
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №61 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003007
6 Компанийн регистрийн дугаар 6039006
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Гэрэлт-Од  88114328, 98096667
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 31-р хороо, Цогцолбор байр

Э.Гэрэлт-Од

Э.Гэрэлт-Од

УБ хот, СХД, 31-р хороо, Цогцолбор байр