Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХЭРЛЭН ФИНАНС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/386
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №60 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1830001143
6 Компанийн регистрийн дугаар 4193725
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Сүхбаатар Батбаяр  98640447, 98201106, 99051106
8 Компанийн  хаяг байршил Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 5-р баг, Өндөрхаан, сариг 17-4 тоот

С.Батбаяр

С.Батбаяр

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 5-р баг, Өндөрхаан, сариг 17-4 тоот