Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/543
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №126 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.04.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011578050
6 Компанийн регистрийн дугаар 6014402
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Энхтүвшин    94966540
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Глобал бизнес центрийн 4 давхар 401 тоот

А.Энхтүвшин

А.Энхтүвшин