Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МӨРӨӨДЛИЙН БУЛАГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/385
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №59 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003005
6 Компанийн регистрийн дугаар 6037372
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Галсан Батцэцэг 91171119, 89146841
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 12-р хороо, Бүлгийн 1-р гудамж,, 12-р хорооны байр, иргэний танхим 5 тоот

Г.Батцэцэг

Г.Батцэцэг

УБ хот, ЧД, 12-р хороо, Бүлгийн 1-р гудамж,, 12-р хорооны байр, иргэний танхим 5 тоот