Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ӨНӨР БАЯН ХИШИГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/384
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №58 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003006
6 Компанийн регистрийн дугаар 6038972
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Авгаанванчиг Нямбаяр /ШЕ82053076/ 99084231
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 13-р хороо, Цогцолбор байр

А.Нямбаяр

А.Нямбаяр

УБ хот, СХД, 13-р хороо, Цогцолбор байр