Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДОМОГ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/545
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №128 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.04.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011568093
6 Компанийн регистрийн дугаар 6007864
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                 2.Гадаад валютын арилжаа                                           3.Факторинг
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Батжав    99007412
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 6-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, 101-р байр, 208 тоот

Б.Батжав 

Б.Батжав