Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЭВСЭГ МЯНГАТ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/382
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №44 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.02.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002148
6 Компанийн регистрийн дугаар 6025595
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Мөнхдулам Баяндалай /ЦЖ66062909/ 99010897, 99193656
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, 5-р хороолол, 2-р байр, 

М.Баяндалай

М.Баяндалай

УБ хот, СБД, 2-р хороо, 5-р хороолол, 2-р байр,