Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИХ БУЯНТ ХАНГАЙ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/364
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №298 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002026
6 Компанийн регистрийн дугаар 5873584
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Батзориг /НЦ91011751/ 99105204
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багахангай дүүрэг, 2-р хороо, 13-1 тоот

Б.Батзориг

Б.Батзориг

УБ хот, Багахангай дүүрэг, 2-р хороо, 13-1 тоот