Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДУУН ЭГШИГ ХАЙРХАН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/368
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №324 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.07.03
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002043
6 Компанийн регистрийн дугаар 5883261
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Өнөрбаясгалан 96440403
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 19-р хороо, Хорооны цогцолбор байр

Ч.Өнөрбаясгалан

Ч.Өнөрбаясгалан

УБ хот, ЧД, 19-р хороо, Хорооны цогцолбор байр