Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ТҮМНИЙ ХИШИГ БУЯН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/371
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №327 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.07.03
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002099
6 Компанийн регистрийн дугаар 5900336
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Янжмаа /ИУ67051666/ 89004008
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 26-р хороо, Хорооны цогцолбор байр

М.Янжмаа

М.Янжмаа

УБ хот, СХД, 26-р хороо, Хорооны цогцолбор байр