Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ӨРГӨЖИХ ЭРДЭНЭ ХАН-УУЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/375
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №346 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002124
6 Компанийн регистрийн дугаар 5905095
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Жамбалдагва /ИК84070310/ 88119760, 89919760
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 8-р хороо, Ахмадын танхим

Б.Жамбалдагва

Б.Жамбалдагва

УБ хот, ХУД, 8-р хороо, Ахмадын танхим