Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АУХАТ ХОРЫ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/396
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №88 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,231001014
6 Компанийн регистрийн дугаар 8189978
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Хуанбай Хурметбек /БК79101976/ 95423956
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Улаанхус сум, 7-р баг, Билүү, малчдын байгууллага, 

 

Хурметбек

Хурметбек

БӨА, Улаанхус сум, 7-р баг, Билүү, малчдын байгууллага,