Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛЫН ИПОТЕКИЙН КОРПОРАЦИ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 600/01
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №52 тогтоол /тусгай зөвшөөрөл/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.03.14
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011019084
6 Компанийн регистерийн дугаар 5096235
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ц.Энхбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38, өөрийн байр.

УБ хот, ЧД, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38, өөрийн байр.