Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "Улиастай Ван Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2013.03.27
4 Компанийн регистрийн дугаар 5517435
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ П.Ганцолмон
99097405
uliastaivanaudit@gmail.com
6 Холбоо барих

70157405  99097405  96037405

1 П.Ганцолмон  uliastaivanaudit@gmail.com
2 Б.Нарантуяа  uliastaivanaudit@gmail.com
1 П.Ганцолмон  uliastaivanaudit@gmail.com
2 Б.Нарантуяа  uliastaivanaudit@gmail.com

УБ, БЗД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, МХААХҮХ-ын байр, 303 тоот.