Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НИМОН ЭЙ БИ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/551
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №155 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011572128
6 Компанийн регистрийн дугаар 6020054
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Бямбажав
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, “Астро” төвийн 20 тоот

Б.Цолмон

Б.Цолмон