Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХӨГЖИХ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/552
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011605010
6 Компанийн регистрийн дугаар 60612557
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Гантуяа    88098090
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, 36/5 байр,  GB центр, 601 тоот

Ш.Гантуяа

Ш.Гантуяа