Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БОЛОМЖ ФОНД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/553
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №158 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011613020
6 Компанийн регистрийн дугаар 6069177
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Болормаа    99190370
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Монфа эмийн сан, 309 тоот

Д.Болормаа

Д.Болормаа