Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭНХ ФАЙНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/555
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011602134
6 Компанийн регистрийн дугаар 6063357
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунзул    88002559
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 11-р хороо, 4-р хороолол, Хасбаатар, 43-р байр, 1 тоот

Б.Ариунзул 

Б.Ариунзул