Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭРХТ ПРОГРЕСС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/561
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №188 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011330068
6 Компанийн регистрийн дугаар 5557364
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Мөнхтуул    99982247
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 20-р хороо, Үйлдвэрийн бүс товчоо, "Хово центр" төв, 09 тоот

Г.Мөнхтуул

Г.Мөнхтуул