Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТЭГШ ДАЯН КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/566
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №211 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.911007027
6 Компанийн регистрийн дугаар 3502708
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхбаяр   89981266
9 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Улиастай сум,1-р баг, Богдын гол, Гүн билэг төв

Б.Мөнхбаяр

Б.Мөнхбаяр