Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАЯНГОВЬ ХӨГЖИЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/576
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №224 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011607064
6 Компанийн регистрийн дугаар 6057055
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Цэрэнпүрэв  88115956
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 35-р 

Н.Цэрэнпүрэв 

Н.Цэрэнпүрэв