Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭРДЭНЭТ САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/580
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №249 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2011024093
6 Компанийн регистрийн дугаар 6056466
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Ганцэцэг   99366707
9 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, 8-р баг, Бүрэнбүст 5 хороолол, 36 тоот

Г.Ганцэцэг

Г.Ганцэцэг