Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АЛТАН ТЭВШ УУЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/581
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №250 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011006125
6 Компанийн регистрийн дугаар 3562573
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Өлзийжаргал  96324499
9 Компанийн  хаяг байршил ӨВА, Богд сум, 7-р баг, Ховдын 3-р хороолол, 34 тоот 

Б.Өлзийжаргал 

Б.Өлзийжаргал