Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИДЭТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/583
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №252 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2011024058
6 Компанийн регистрийн дугаар 4402855
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Даваахүү 
9 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, 4-р хороолол 24, 01 тоот

Б.Даваахүү 

Б.Даваахүү 

1/583-01 Салбар-01 “БИДЭТ ББСБ” ХХК УБ, СБД, 9-р хороо, Алтайн гудамж, 34-р барилга, 101 тоот