Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИЗНЕС ФИНАНС ГРУПП ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/588
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №257 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011594147
6 Компанийн регистрийн дугаар 6088384
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Гантулга 99068511
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, 72б байр, 9 тоот

1.Н.Гантулга 

1.Н.Гантулга