Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЕКСУС ФИНАНС ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/590
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №294 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011623076
6 Компанийн регистрийн дугаар 6091202
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх 3.Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунаа   99114958
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Баруун сэлбийн гудамж, 15170, Хишиг төв, 604 тоот

Б.Ариунаа

Б.Ариунаа