Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТИ ЭМ ЖЭЙ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/593
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №297 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 90011616090
6 Компанийн регистрийн дугаар 6086482
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мягмаржав    99092128
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ХУД, 15-р хороо, Үйлдвэр ХД, 82-9 тоот

М.Мягмаржав

М.Мягмаржав