Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ФАЙНАНШИЛ ТРАСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/594
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №298 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011585115
6 Компанийн регистрийн дугаар 6044824
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Ёндон    99107902
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ХУД, 11-р хороо, Стадион оргил, 64 байр, 7 тоот 

Э.Ёндон

Э.Ёндон