Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИНГҮҮМЭЛ ЗООС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/595
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №299 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011619038
6 Компанийн регистрийн дугаар 6092896
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Отгонбаатар    99082654
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БГД, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Хас мөнх төвийн 3 давхар

Цэндхүү овогтой Отгонбаатар

Цэндхүү овогтой Отгонбаатар