Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "ХӨТӨЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/611
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №56 тогтоол 
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.03.10 
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311012140
Компанийн регистрийн дугаар 3751449
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ууганбаяр 91913540
Компанийн  хаяг байршил Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, 1 дүгээр баг, Шүүхийн урд 00 тоот хаалга

Б.Ууганбаяр

Б.Ууганбаяр